Mensaje de Manolo García en apoyo a FEFOC

El cantant Manolo García col.labora en fer un video de suport a tots els nostres amics i seguidors en aquests moments tan durs per tothom, especialment als pacients amb càncer i les seves families

El cantante Manolo García colabora haciendo un video de soporte a todos nuestros amigos y seguidores en estos momentos tan duros para todos, especialmente a los pacientes con cáncer y sus familias

https://www.fefoc.org/