Manolo García en Fons d’armari de Catalunya Ràdio: «L’èxit és aixecar-se cada dia i tenir ganes de viure» (en Català)

El cantant i compositor Manolo García s’agafa la vida sense presses. Es defineix com un escèptic participatiu i sempre està obert a l’aprenentatge, a l’estímul. És un gran lector i aprofita les gires per llegir. Assegura que no li agrada el control i detesta aquells que, des del poder, volen convertir la vida dels ciutadans en una vida grisa.

«El éxito es levantarse cada día y tener ganas de vivir»

El cantante y compositor Manolo García se toma la vida sin prisas. Se define como un escéptico participativo y siempre está abierto al aprendizaje, al estímulo. Es un gran lector y aprovecha las giras para leer. Asegura que no le gusta el control y detesta aquellos que, desde el poder, quieren convertir la vida de los ciudadanos en una vida gris.