«La música és important, però encara ho és més que la gent pugui viure una vida digna» / «La música es importante, pero aún lo es más que la gente pueda vivir una vida digna»

Cantant. Manolo García (Barcelona, 1955) actuarà al festival de la Porta Ferrada el 23 de juliol per presentar el seu darrer disc, «Todo es ahora». Fa uns dies va visitar Girona, on no es va cansar de fer-se fotografies i parlar amb tothom que el va reconèixer pel carrer. LAURA FANALS GIRONA

Està en plena gira omplint grans recintes. Com s’aconsegueix, en un moment en què les coses no són fàcils per a la indústria de la música?

El meu pla sempre ha estat el mateix: fer cançons i respectar el públic. Intento tenir una obra digna, coherent, i respectar el públic. Que no se sentin decebuts, sinó que pensin que ha valgut la pena anar al concert o comprar el disc.

A més, té un públic molt intergeneracional.
Sí. Molta gent jove ha conegut la meva música a través dels seus pares, amb discos d’El Último de la Fila, Los Burros o Los Rápidos. Aquestes cançons les han escoltat a casa en el seu dia a dia.

Té mèrit mantenir la popularitat sense prodigar-se per programes musicals tipus «La Voz».
Jo tinc un respecte absolut per qualsevol decisió que prengui un artista en la seva vida professional. El meu objectiu sempre ha estat el mateix: ser músic, fer gravacions i concerts. L’èxit és relatiu. Per a alguns serà congregar multituds, i per a altres serà poder tocar el cap de setmana en un pub. Per mi, poder desgranar un discurs musical ja és un èxit. Poder accedir al públic que ve als concerts, ja és un èxit. En grans o petits espais? Ho vas veient. Si un disc funciona, pots anar a grans recintes, i si no funciona bé, en busques de més petits. Cal ser sempre conseqüent, i jo intento ser molt raonable.

Quin és el seu èxit particular?
Jo estic molt content d’haver pogut complir el meu somni de ser músic. És molt bonic passar la vida cantant, per a la gent i per a un mateix. És un reclam, una manera de «fer trampes» a la vida més prosaica i grisa, a la qual tots ens veiem immersos encara que no vulguem. La burocràcia, els discursos polítics, els enganys polítics, els espolis polítics… a vegades, les circumstàncies socials porten unes situacions molt dures. Precarietat laboral, problemes en l’ensenyament, privatitzar, retallar, amenaçar… Jo canto, pinto, intento somriure a la vida. Cada matí, quan m’aixeco, em poso a tot volum Jimi Hendrix, Janis Joplin, Camaron, Ketama… m’agrada tota la música en general. Jo sóc del maig del 68, no a la guerra del Vietnam, no a la guerra de l’Iraq… sóc una mica carcamal, un ésser humà amb ganes de viure en pau i plenament. Se’ns dóna una escassa porció de temps que ens cau des del cel, i s’ha d’aprofitar.

El van sorprendre el resultats de les eleccions generals?
Em van decebre i entristir. I t’agafes al que es diu: que hi va haver trampes, pucherazo… perquè penses: com pot ser? Hi ha molta brutícia, en la nostra societat, però també hi ha algunes coses netes. La cultura és neta. La cultura popular, la contracultura, la cultura underground… tot això és net.

Aquesta societat, serà capaç de canviar les coses?
Sempre hi ha esperança. La societat civil té molta força, i si se sap organitzar-se per utilitzar-la de forma pacífica en tindrà molta més. Cal sentit comú i posar per davant la bondat humana -que existeix-, malgrat l’exemple que sovint ens donen alguns polítics. Sense generalitzar: hi ha persones polítiques amb gran capacitat per a l’acció positiva i correcta, però hi ha un alt percentatge que deixa un rastre de desafecció. La nostra península, en els darrers segles, ha tingut una història convulsa, de germans enfrontats. Cal que la gent flueixi, camini, reflexioni, sigui lliure. Llavors està clar que fa falta una cohesió social perquè tothom pugui viure, per millorar les possibilitats de la tribu, no només d’uns quants. La cultura del nord de la península no és igual que la de l’est. Vulguem o no, les arrels són diferents, la cultura és diferent. Clar que hi ha coses en comú: una llengua romànica, un passat militar comú. En els darrers segles hi ha hagut de tot, i el progrés hauria de consistir a haver-ne après. Hauríem de ser més generosos. Ara s’ha posat de moda, entre els polítics, l’expressió: allargar la mà, però és mentida, perquè només van a cops de colze.

Com a músic, té un altaveu que no dubta a fer servir.
Quan em posen el micròfon davant, aprofito. La música és important, però encara ho és més que la gent pugui viure una vida digna. En un món dur, precari, amb injustícia, sense oportunitats, és molt difícil cantar i ballar. La gent primer ha de menjar, i un cop tingui la panxa plena, pot sortir a ballar i beure. Cal poder dur els fills a l’escola i educar-los en un camí d’esperança i igualtat. Tots ?paguem impostos com perquè hi hagi un repartiment equitatiu, no perquè hi hagi paradisos fiscals, o perquè alcaldes de CiU, ERC, PP o PSOE siguin detinguts.

Està promocionant el seu nou disc, «Todo es ahora». Ja està preparant material nou?
Sí, estic treballant-hi sense pressa. Estic fent cançons, vaig pintant… sóc curiós per naturalesa, m’interessa tot, m’agrada parlar amb la gent. També llegeixo molt. Faig coses que em porten a un èxtasi de l’ànima, per veure que cada dia hi ha coses noves per aprendre i per les quals lluitar de forma pacífica, relaxada. Els teus ideals, la utopia. Jo m’he autodenominat un «escèptic participatiu». Crec que les coses tenen solució, està a les nostres mans. Abandonar-es a la resignació i a la queixa no serveix absolutament de res.

Fuente: Diari de Girona – ENLACE

En Castellano:

Cantante. Manolo García (Barcelona, 1955) actuará en el festival de la Porta Ferrada el 23 de julio para presentar su último disco, «Todo es ahora». Hace unos días visitó Girona, donde no se cansó de hacerse fotografías y hablar con todo el mundo que lo reconoció por la calle.

LAURA FAROLAS GIRONA Está en plena gira llenando grandes recintos. Cómo se consigue, en un momento en que las cosas no son fáciles para la industria de la música?
Mi plan siempre ha sido el mismo: hacer canciones y respetar el público. Intento tener una obra digna, coherente, y respetar el público. Que no se sientan decepcionados, sino que piensen que ha valido la pena ir al concierto o comprar el disco.

Además, tiene un público muy intergeneracional.
Sí. Mucha gente joven ha conocido mi música a través de sus padres, con discos de El Último de la Fila, Los Burros o Los Rápidos. Estas canciones las han escuchado en casa en su día a día.

Tiene mérito mantener la popularidad sin prodigarse por programas musicales tipo «La Voz».
Yo tengo un respeto absoluto por cualquier decisión que tome un artista en su vida profesional. Mi objetivo siempre ha sido el mismo: ser músico, hacer grabaciones y conciertos. El éxito es relativo.Para algunos será congregar multitudes, y para otros será poder tocar el fin de semana en un pub.Para mí, poder desgranar un discurso musical ya es un éxito. Poder acceder al público que viene a los conciertos, ya es un éxito. En grandes o pequeños espacios? Lo vas viendo. Si un disco funciona, puedes ir a grandes recintos, y si no funciona bien, en buscas de más pequeños. Hay que ser siempre consecuente, y yo intento ser muy razonable.

¿Cuál es su éxito particular?
Yo estoy muy contento de haber podido cumplir mi sueño de ser músico. Es muy bonito pasar la vida cantando, para la gente y para uno mismo. Es un reclamo, un modo de «hacer trampas» a la vida más prosaica y gris, en la que todos nos vemos inmersos aunque no queramos. La burocracia, los discursos políticos, los engaños políticos, los expolios políticos … a veces, las circunstancias sociales llevan unas situaciones muy duras. Precariedad laboral, problemas en la enseñanza, privatizar, recortar, amenazar … Yo canto, pinto, intento sonreír a la vida. Cada mañana, cuando me levanto, me pongo a todo volumen Jimi Hendrix, Janis Joplin, Camarón, Ketama … me gusta toda la música en general. Yo soy de mayo del 68, no a la guerra de Vietnam, no a la guerra de Irak … soy un poco carcamal, un ser humano con ganas de vivir en paz y plenamente. Se nos da una escasa porción de tiempo que nos cae desde el cielo, y se debe aprovechar.

El sorprendieron los resultados de las elecciones generales?
Me decepcionó y entristeció. Y te agarras a lo que se dice: que hubo trampas, pucherazo … porque piensas: ¿cómo puede ser? Hay mucha suciedad, en nuestra sociedad, pero también hay algunas cosas limpias. La cultura es limpia. La cultura popular, la contracultura, la cultura underground … todo esto es limpio.

Esta sociedad, será capaz de cambiar las cosas?
Siempre hay esperanza. La sociedad civil tiene mucha fuerza, y si se sabe organizarse para utilizarla de forma pacífica tendrá mucha más. Hay sentido común y poner por delante la bondad humana -que existe-, a pesar del ejemplo que a menudo nos dan algunos políticos. Sin generalizar: hay personas políticas con gran capacidad para la acción positiva y correcta, pero hay un alto porcentaje que deja un rastro de desafección. Nuestra península, en los últimos siglos, ha tenido una historia convulsa, de hermanos enfrentados. Es necesario que la gente fluya, ande, reflexione, sea libre. Entonces está claro que hace falta una cohesión social para que todos puedan vivir, para mejorar las posibilidades de la tribu, no sólo de unos pocos. La cultura del norte de la península no es igual que la del este.Queramos o no, las raíces son diferentes, la cultura es diferente. Claro que hay cosas en común: una lengua románica, un pasado militar común. En los últimos siglos ha habido de todo, y el progreso debería consistir en haber aprendido. Deberíamos ser más generosos. Ahora se ha puesto de moda entre los políticos, la expresión: alargar la mano, pero es mentira, porque sólo van a codazos.

Como músico, tiene un altavoz que no duda en utilizar.
Cuando me ponen el micrófono delante, aprovecho. La música es importante, pero aún lo es más que la gente pueda vivir una vida digna. En un mundo duro, precario, con injusticia, sin oportunidades, es muy difícil cantar y bailar. La gente primero debe comer, y una vez tenga la tripa llena, puede salir a bailar y beber. Hay que poder llevar a sus hijos a la escuela y educarlos en un camino de esperanza e igualdad. Todos? Pagamos impuestos como para que haya un reparto equitativo, no porque haya paraísos fiscales, o porque alcaldes de CiU, ERC, PP o PSOE sean detenidos.

Está promocionando su nuevo disco, «Todo es ahora». Ya está preparando material nuevo?
Sí, estoy trabajando sin prisa. Estoy haciendo canciones, voy pintando … soy curioso por naturaleza, me interesa todo, me gusta hablar con la gente. También leo mucho. Hago cosas que me llevan a un éxtasis del alma, para ver que cada día hay cosas nuevas por aprender y por las que luchar de forma pacífica, relajada. Tus ideales, la utopía. Yo me he autodenominado un «escéptico participativo». Creo que las cosas tienen solución, está en nuestras manos. Abandonarla se a la resignación ya la queja no sirve absolutamente de nada.