Quimi Portet, Massa! Anoche en BARTS

Quimi Portet anoche en BARTS. #QuimiPortet #Ósbipolar #Massa #ÁngelCelada #Barts‬ #JordiBusquets