Cabaret Electric: Quimi Portet, catedràtic de paraules boniques (en Català)

Descobrim el novè disc del músic osonenc, «Òs bipolar», amb col·laboracions galàctiques com les de Joan Miquel Oliver, Núria Graham i el famós Manolo García, amb qui Portet va compartir el projecte d’El Último de la Fila.

Fuente: Cat. Radio – Cabaret Electric – ENLACE