QP: El trío galáctico Sisa, Joan Miquel Oliver y Quimi Portet hará gira por Catalunya

Sisa-Portet-Oliver-14 El trío galáctico formado por Sisa, Joan Miquel Oliver y Quimi Portet hará gira por Catalunya tras su estreno en el Mercado de Vic, evidenciando que el mercado necesita nuevas combinaciones para seducir a un público sin dinero y desanimado.

(en Català y en Castellano)

Tal com passa a la resta de la societat, en el món de la música es viu als extrems. El col·lapse de la indústria musical, la irrupció de la xarxa com a nou suport d’intercanvi i consum i la demolidora crisi econòmica estan fent que la classe mitjana desaparegui i que els professionals del planeta músicasiguin ben rics, molt rics, o bé pobres gairebé de solemnitat. Passa també amb els professionals del món del directe, dels concerts, que estan patint la mateixa polarització.

Així, els concerts tendeixen a ser o bé molt grans, els menys, o bé molt petits, els més. En aquest sentit, Barcelona és una ciutat en la qual aquesta polarització es fa més palesa amb l’èxit dels grans festivals —com ara el Sónar o el Primavera Sound—, al mateix temps que proliferen els festivals de sala i les gires acústiques, dirigits a un públic no gaire nombrós. El que abans era una àmplia —i ara minvant— part del pastís que queda al mig és la que ha de lluitar amb més intrepidesa per no desaparèixer. Per això la sala Barts, programada per la promotora Project, sembla una afortunada anomalia que tendeix a la programació regular per a capacitats mitjanes, en una temporada que ha vist com la sala Apolo, una de les més actives de la ciutat, ha programat, durant el 2013, fins a 68 concerts menys que el 2012. 68!

Aquesta introducció ha de servir per situar la pauta general del que probablement oferirà l’any 2014 en termes musicals. Sense discos d’artistes molt populars a la vista, les novetats vénen en lletra minúscula, per bé que no és minúscul que els Manel iniciïn una petita gira europea al febrer (Suïssa, Alemanya i Anglaterra), una prova inequívoca que el grup sap que no es pot viure només de l’exigu mercat català. Durant la resta de l’any, el grup conclourà la tercera part de la seva gira de sales. L’any nou espera el protagonisme de Mishima, que a la primavera editarà el seu setè disc. El grup de David Carabén també ha posat la seva mirada a l’exterior, i marxarà a França per gravar-hi i buscar noves idees. Això sense oblidar que Els Amics de les Arts publicaran nou disc a l’abril i iniciaran la seva presentació amb quatre concerts al maig. El trio galàctic format per Sisa, Joan Miquel Oliver i Quimi Portet farà gira per Catalunya després de la seva estrena al Mercat de Vic, tot evidenciant que el mercat necessita noves combinacions per seduir un públic sense diners i desanimat. Per la seva banda, Els Pets, el grup català de pop per antonomàsia, farà la seva ja preceptiva gira d’estiu, mentre que Love of Lesbian, que gravaran nou disc el 2015, continuaran de gira per tot Espanya, mentre que Adrià Puntí amenaça de tornar de la mà de Incompletament Puntí.

Molts altres artistes esperen llançar durant l’any els seus nous treballs. Potser un dels més esperats és, curiosament, el d’una debutant, Nuria Graham. Tot just té 17 anys, però el 2013 va realitzar més de 70 concerts disposant d’una sola maqueta com a carta de presentació. Per augmentar encara més la singularitat del cas, la Núria no ha fet res de particularment notori a la xarxa. Al llarg d’aquest any, l’artista de Vic d’ascendència irlandesa gravarà i publicarà el que serà el seu primer disc. S’esperen també nous discos d’artistes com Mazoni, Esperit, Renaldo & Clara, Sanjosex i Mascle, el vitamínic nou projecte de Ramón Faura i de Txarango, un dels grups més destacats de fusió festiva. Ja està també enregistrat el nou disc de Senior i El Cor Brutal, que promet augmentar l’índex d’octà de la seva curiosa barreja: sensibilitat extrema i explícit posicionament polític.

Tornant al directe, el primer trimestre de l’any ofereix traca de grans concerts: ni més ni menys que tres al Sant Jordi. Un per a Depeche Mode (15 gener), un altre per a Michael Bublé (30 gener) i l’últim per a Beyoncé, que oferirà el seu únic concert a Espanya el 24 de març (entrades ja esgotades).

Però com a mostra de la polarització del mercat, el que imposa el nou any són concerts petits. El Sónar ho ha comprès perfectament, i després de presentar Skrillex en format de gran festival en la seva última edició, ara porta l’artista nord-americà per oferir-lo en quatre dates i en quatre clubs diferents de Barcelona a final de febrer. Una cosa semblant ja articula el Primavera Sound, que aquest any presenta el projecte Bala Perduda, un rastreig entre les bandes novelles que pretén descobrir nous talents i que amb el Primavera Sound Touring Party —gira que inclou un reality a Internet sobre el seu desenvolupament— ha reiterat seva intenció de no oblidar les sales, és a dir els petits formats, com a font de nutrients per a l’escena musical. De la mateixa manera, el Curt Circuit permetrà que bandes populars apadrinin nous talents. Aquest any participaran en aquesta iniciativa de clubs bandes com Manel, Mishima, Anímic o Las Migas, entre d’altres.

De fet, cada vegada són més els projectes i les propostes que segueixen aquesta tònica de format reduït. Des dels concerts en pisos fins a propostes insòlites com les de Paul Fuster, que va fer una gira per tot Catalunya amb bicicleta. La repetició de cicles de concerts com Els dimarts em sentiràs, impulsat per un teatre (la sala Beckett) i per un segell discogràfic (Bankrobber), posa l’accent en la necessitat d’inventar iniciatives que permetin mostrar novetats al públic. Sales com Heliogàbal, activa diàriament i impulsora d’un altre cicle de concerts, Segona ronda, mostren l’impuls dels formats reduïts que conviuen amb els grans fastos, com per exemple el festival Jardins de Pedralbes, orientat a un públic amb recursos que vol veure amb absoluta comoditat i en un entorn selecte els seus artistes favorits. Aquest any s’estrenarà també el Vida Festival a Vilanova i la Geltrú, que seguint els passos del seu antecessor, el Faraday, fuig del context urbà buscant espais còmodes i diferents, en aquest cas la platja i una masia. La recerca de nous estímuls es perfila com l’única finestra per a una situació de mercat cada dia més asfixiant.


Tal como ocurre en el resto de la sociedad , en el mundo de la música se vive en los extremos. El colapso de la industria musical , la irrupción de la red como nuevo soporte de intercambio y consumo y la demoledora crisis económica están haciendo que la clase media desaparezca y que los profesionales del planeta músicasiguin bien ricos , muy ricos , o bien pobres casi de solemnidad . Pasa también con los profesionales del mundo del directo , los conciertos , que están sufriendo la misma polarización .

Así , los conciertos tienden a ser o bien muy grandes , los menos , o bien muy pequeños , los más . En este sentido , Barcelona es una ciudad en la que esta polarización se hace más patente con el éxito de los grandes festivales -como el Sónar o el Primavera Sound – , al tiempo que proliferan los festivales de sala y las giras acústicas , dirigidos a un público no muy numeroso . Lo que antes era una amplia – y ahora menguante – parte del pastel que queda en medio es la que tiene que luchar con más denuedo para no desaparecer . Por eso la sala Barts , programada por la promotora Project , parece una afortunada anomalía que tiende a la programación regular para capacidades medias, en una temporada que ha visto como la sala Apolo, una de las más activas de la ciudad , ha programado , durante el 2013 , hasta 68 conciertos menos que en 2012 . 68 !

Esta introducción debe servir para situar la pauta general de lo que probablemente ofrecerá el año 2014 en términos musicales . Sin discos de artistas muy populares en la vista , las novedades vienen en letra minúscula , aunque no es minúsculo que los Manel inicien una pequeña gira europea en febrero (Suiza , Alemania e Inglaterra ) , una prueba inequívoca de que el grupo sabe que no se puede vivir sólo del exiguo mercado catalán . Durante el resto del año , el grupo concluirá la tercera parte de su gira de salas. El año nuevo espera el protagonismo de Mishima , que en primavera editará su séptimo disco . El grupo de David Carabén también ha puesto su mirada en el exterior , y se irá a Francia para grabar y buscar nuevas ideas . Esto sin olvidar que Los Amigos de las Artes publicarán nuevo disco en abril e iniciarán su presentación con cuatro conciertos en mayo. El trío galáctico formado por Sisa , Joan Miquel Oliver y Quimi Portet hará gira por Catalunya tras su estreno en el Mercado de Vic , evidenciando que el mercado necesita nuevas combinaciones para seducir a un público sin dinero y desanimado . Por su parte, Els Pets, el grupo catalán de pop por antonomasia , hará su ya preceptiva gira de verano, mientras que Love of Lesbian , que grabarán nuevo disco en 2015 , continuarán de gira por toda España , mientras que Adrià Puntí amenaza de volver de la mano de incompletamente Puntí .

Muchos otros artistas esperan lanzar durante el año sus nuevos trabajos . Quizás uno de los más esperados es , curiosamente , el de una debutante , Nuria Graham . Apenas tiene 17 años , pero en 2013 realizó más de 70 conciertos disponiendo de una sola maqueta como carta de presentación . Para aumentar aún más la singularidad del caso , Nuria no ha hecho nada particularmente notorio en la red. A lo largo de este año , el artista de Vic de ascendencia irlandesa grabará y publicará el que será su primer disco . Se esperan también nuevos discos de artistas como Mazoni , Espíritu , Renaldo & Clara, Sanjosex y Macho , el vitamínico nuevo proyecto de Ramón Faura y de Txarango , uno de los grupos más destacados de fusión festiva . Ya está grabado el nuevo disco de Senior y El Cor Brutal , que promete aumentar el índice de octano de su curiosa mezcla : sensibilidad extrema y explícito posicionamiento político.

Volviendo al directo , el primer trimestre del año ofrece traca de grandes conciertos : nada menos que tres en el Sant Jordi . Uno para Depeche Mode ( 15 de enero ) , otro para Michael Bublé ( 30 de enero ) y el último para Beyoncé , que ofrecerá su único concierto en España el 24 de marzo ( entradas ya agotadas ) .

Pero como muestra de la polarización del mercado , lo que impone el nuevo año son conciertos pequeños . El Sónar ha comprendido perfectamente , y después de presentar Skrillex en formato de gran festival en su última edición , ahora lleva el artista estadounidense para ofrecerlo en cuatro fechas y en cuatro clubes diferentes de Barcelona a finales de febrero . Algo parecido ya articula el Primavera Sound , que este año presenta el proyecto Bala Perdida , un rastreo entre las bandas noveles que pretende descubrir nuevos talentos y que con el Primavera Sound Touring Party- gira que incluye un reality en Internet sobre su desarrollo – reiteró su intención de no olvidar las salas , es decir los pequeños formatos , como fuente de nutrientes para la escena musical . De la misma manera , el Corto Circuito permitirá que bandas populares apadrinen nuevos talentos . Este año participarán en esta iniciativa de clubes bandas como Manel , Mishima , Anímic o Las Migas , entre otros.

De hecho , cada vez son más los proyectos y propuestas que siguen esta tónica de formato reducido. Desde los conciertos en pisos hasta propuestas insólitas como las de Paul Fuster , que hizo una gira por toda Cataluña en bicicleta . La repetición de ciclos de conciertos como Los martes me sentirás , impulsado por un teatro (la sala Beckett ) y por un sello discográfico ( Bankrobber ) , hace hincapié en la necesidad de inventar iniciativas que permitan mostrar novedades al público . Sales como Heliogàbal , activa diariamente e impulsora de otro ciclo de conciertos , Segunda ronda, muestran el impulso de los formatos reducidos que conviven con los grandes fastos , como por ejemplo el festival Jardines de Pedralbes , orientado a un público con recursos que quiere ver con absoluta comodidad y en un entorno selecto sus artistas favoritos . Este año estrenará también el Vida Festival en Vilanova y la Geltrú , que siguiendo los pasos de su antecesor, el Faraday , huye del contexto urbano buscando espacios cómodos y diferentes , en este caso la playa y una casa . La búsqueda de nuevos estímulos se perfila como la única ventana para una situación de mercado cada día más asfixiante .

Fuente El País: ENLACE