Quimi Portet, Efecte Collins TV3

El músic tocarà ‘La terra és plana’, ‘Francesc Pujols’, ‘Tinc una bèstia dintre meu’ i ‘Amb qui parlo?’, a la sala Wolf

El músico interpreta ‘La terra és plana’, ‘Francesc Pujols’, ‘Tinc una bèstia dintre meu’ y ‘Amb qui parlo?’ en la sala Wolf.

EN CATALÀ

Vídeo aquí: https://www.rtve.es/play/videos/efecte-collins/efecte-collins-quimi-portet/6226097/

Con Ángel Celada y Jordi Busquets

Fuente: TV3 – ENLACE