Ivette Nadal: «AQUESTA NIT HE SOMIAT AMB DAVID BOWIE» / «Esta noche he soñado con David Bowie»

inAdmiro els músics que estan constantment invertint en el seu projecte, que el cuiden com una criatura, que es preocupen (dins les possibilitats de cadascú) per entregar una bona qualitat de so als seus discs, que van a bons estudis, que es preocupen per decidir bé quin tipus de músics contracten i toquen amb ells als escenaris.

No em mal entengueu, per a mi també és més important la qualitat artística, és a dir, les cançons per sobre de la forma, però crec que també és important l’enginyeria del so, per respecte a l’oient, per dignitat per un mateix com a músic, per consonància amb el preu final del disc, per qualitat de l’espectacle en viu….

Avui en dia és molt fàcil gravar un disc a qualsevol espai amateur, en una habitació, a qualsevol racó… Jo mai he estat disposada a gravar un disc en aquestes condicions, i no és que em sobrin els recurssos per anar a bons estudis, però crec que les cançons han de tenir bona presència i cada instrument ha d’estar ben mimat i tractat. Per què sovint la majoria de músics esperen que una gran empresa inverteixi en ells? Sóc partidària que nosaltres hauríem de ser els primers que invertíssim en nosaltres mateixos.

I és admirable que artistes de la talla de Manolo Garcia, després de més de 35 anys de carrera, arran d’haver enregistrat els seus dos últims discs a Nova York, ara presenti una gira de concerts amb doble formació: amb els seus músics habituals, més els músics americans amb els quals ha gravat: Gerry Leonard i Mark Goldenberg a les guitarres, Zachary Alford a la batería, i Jack Daley al baix, que tenen per currículum haver tocat amb David BowieLenny KravitzBruce Springsteeen o John Lennon, entre d’altres. Que decideixi oferir un concert tan potent amb músics de fora no és un capritx, sinó amor al seu ofici, i l’objectiu de tenir nous i millors reptes.

Ni els músics de gran èxit ni els petits no ens hem d’acomodar. Hauríem d’estar en continu moviment, anar investigant nous estudis de gravació, contractar nous músics, seguir ideant escenografies per als concerts….. Perquè no n’hi ha prou a seguir sempre la mateixa fórmula que ens ha funcionat. Cal reinventar-se, seguir passant-nos-ho bé als escenaris com ho fa en Manolo Garcia, nodrir-nos de bons músics, aprendre noves formes de tocar, d’enregistrar, i per sobre de tot, estimar la música. I estimar vol dir rentar-li la cara, a vegades pentinar-la i d’altres, despentinar-la, canviar-la de muda, i ser nòmades, no parar d’investigar en la música, l’estil, i en la lletra i tota la literatura que hauria d’envoltar una cançó.

I com en Manolo dóna les gràcies a Bowie en la cançó «Esta noche he soñado con David Bowie», vull apropiar-me de les seves paraules, gràcies a tots els músics que busquen fer felices les persones amb les seves cançons, que les respecten i les cuiden bé, ja que poden esdevenir perles per a molts.

Fuente: La Tornada – ENLACE

En Castellano:

Admiro a los músicos que están constantemente invirtiendo en su proyecto, que lo cuidan como una criatura, que se preocupan (dentro de las posibilidades de cada uno) para entregar una buena calidad de sonido a sus discos, que van a buenos estudios, que se preocupan por decidir bien qué tipo de músicos contratan y tocan con ellos a los escenarios.

No me mal entiendan, para mí también es más importante la calidad artística, es decir, las canciones por encima de la forma, pero creo que también es importante la ingeniería del sonido, por respeto al oyente, por dignidad para uno mismo como músico, para consonancia con el precio final del disco, por calidad del espectáculo en vivo ….

Hoy en día es muy fácil grabar un disco a cualquier espacio amateur, en una habitación, en cualquier rincón … Yo nunca he estado dispuesta a grabar un disco en estas condiciones, y no es que me sobren los recurssos para ir a buenos estudios , pero creo que las canciones deben tener buena presencia y cada instrumento debe estar bien mimado y tratado. ¿Por qué a menudo la mayoría de músicos esperan que una gran empresa invierta en ellos? Soy partidaria de que nosotros deberíamos ser los primeros que invirtiéramos en nosotros mismos.

Y es admirable que artistas de la talla de  Manolo García , tras más de 35 años de carrera, a raíz de haber grabado sus dos últimos discos en Nueva York , ahora presente una gira de conciertos con doble formación: con sus músicos habituales , más los músicos americanos con los que ha grabado: Gerry Leonard  y  Mark Goldenberg  a las guitarras,  Zachary Alford  en la batería, y  Jack Daley al bajo, que tienen por currículum haber tocado con David BowieLenny KravitzBruce Springsteeen  o John Lennon , entre otros. Que decida ofrecer un concierto tan potente con músicos de fuera no es un capricho, sino amor a su oficio, y el objetivo de tener nuevos y mejores retos.

Ni los músicos de gran éxito ni los pequeños no hay que acomodar. Deberíamos estar en continuo movimiento, ir investigando nuevos estudios de grabación, contratar nuevos músicos, seguir ideando escenografías para los conciertos ….. Porque no basta con seguir siempre la misma fórmula que nos ha funcionado. Hay que reinventarse, seguir pasándolo bien en los escenarios como lo hace en Manolo Garcia, nutrirnos de buenos músicos, aprender nuevas formas de tocar, grabar, y por encima de todo, amar la música. Y amar significa lavarse la cara, a veces peinarla y otros, despeinarse la, cambiarla de muda, y ser nómadas, no parar de investigar en la música, el estilo, y en la letra y toda la literatura que debería rodear una canción.

Y como en Manolo da las gracias a Bowie en la canción «Esta noche he sonado con David Bowie», quiero apropiarme de sus palabras, gracias a todos los músicos que buscan hacer felices a las personas con sus canciones, que las respetan y las cuidan bien, ya que pueden convertirse en perlas para muchos.