Manolo García: «He sigut un músic de rock tota la vida, però ara he tornat als orígens»

Manolo García ha publicat aquesta setmana ‘Todo es ahora’, el seu sisè disc en solitari des que El último de la Fila es va acomiadar dels escenaris, el 1998. Per parlar-ne, el músic retrocedeix encara més en el temps i recorda Los Rápidos, doncs considera que amb aquest àlbum ha «tornat als orígens» del que va ser el seu primer grup: potència de guitarres, intensitat i cap concessió a les balades. Com ja havia fet anteriorment, García ha gravat també aquest disc a l’estranger (Nova York) amb músics de gran prestigi, però que no coneixia prèviament. La gran novetat és que el músic ha inclòs al disc un segon CD amb les ‘maquetes’ de les cançons, gravades en solitari abans de viatjar als Estats Units.

Què és el primer que destacaries del teu nou disc? 

En primer lloc la potència de guitarres, que és una cosa que sempre m’ha agradat, una constant en els meus gustos musicals i en la meva pretensió. I en segon lloc, la intensitat. Crec que és un disc molt intens, on no hi ha ni una balada a l’ús, com faig habitualment.

S’ha escrit: «Manolo García torna amb un disc rocker». Fins a quin punt és així?

Doncs és cert. Evidentment no faig heavy metal, però hi ha una càrrega de guitarres que li donen un aire molt concret, més combatiu, molt tocat en directe. Però jo he sigut un músic de rock tota la vida, el fet que ara es faci servir aquesta ‘crossa’, bé, és cert que tinc algun disc més experimental, i ara he tornat a als orígens. En l’últim disc ja vaig virar una mica en aquesta direcció i en aquest ja m’he llençat directament.

Tant el títol del disc com el senzill ‘Es mejor sentir’ remeten a la idea de ‘carpe diem’. Vius més que mai el present?

Bé, és una apreciació meva, sobre l’esdevenir dels dies. Quan ets més joves la pròpia energia no et deixa pensar i no tens cap temor al pas del temps, perquè tens tot el temps del món. Quan van passant els anys et vas adonant que, si has de donar una abraçada, fes-la avui, i si has de dir-li a algú gràcies o, «anem a veure la sortida del sol a la Costa Brava», fes-ho avui. No faig gaires plans, executo. No «vaig a fer un disc», ja l’estic fent, m’entens?

Però no és temptador viure del teu passat artístic? 

No, no hi ha cap problema. Cada cop que em plantejo fer cançons noves ho faig per gust, no per obligació. I durant el temps de composició no tinc sobre mi l’espasa de Damocles dels discos anteriors (això només arriba quan estàs a punt de publicar-lo); tinc la capacitat per ni recordar-me’n. És més, també quan acabo una gira i torno a la ‘vida civil’, m’oblido que soc músic. No agafo la guitarra en mesos, faig altres coses, i no estic pendent d’això de mantenir el meu estatus de músic, etc. Tot el que hagi de caure caurà per llei de vida. Això sí, hi ha la petita vanitat que tenim tots de desitjar que els meus discos estiguin a les discoteques de les persones com a discos preferits el major temps possible, però aquesta és la única pretensió artística.

Amb aquest disc has mantingut la tradició de viatjar a l’estranger per gravar. Per què ho fas?

En els casos de Brasil i Grècia i va haver una mescla de curiositat per veure una mica el país, i tocar amb músics d’altres disciplines. A Los Ángeles i Nova York (ara), hi he anat perquè els músics que he escollit per gravar són d’allà. Buscava els músics, no el lloc. A mi el mite sobre les grans ciutats nord americanes, me la repampinfla. El ganxo promocional de ‘he anat a gravar a Londres o Nova York’ seria una cosa pueril, això ja ha passat fa molts anys. Fins i tot l’estudi l’han escollit ells, perquè més igual. El que no m’és igual són els músics, aquí ja escullo.

Per tant la destinació no influeix per res en el to del disc?

No. Zero. El que marca la diferència són els músics i la direcció del productor, com jo els dirigeixo.

Què has après d’aquests músics? 

Mètode, disciplina, serietat, afabilitat, passió per la música… Coses que jo ja tenia, però hi he afegit un grau més i m’he reafirmat en la idea que si vols gravar bons discos has de complir certs requisits. T’adones que gent que ha treballat per músics molt importants s’ho passen bé i són feliços gravant amb tu malgrat portar dècades de discos i gires.

T’ho vas endur tot molt lligat o has deixat marge a la intervenció dels músics a l’estudi?

Molt poc, sóc una persona bastant seriosa amb les meves maquetes. En arribar allà el primer que faig és fer que les escoltin. Després potser permeto certes llicències sonores, però les he de supervisar. Hi ha diàleg, però ells el que aporten és el seu so, el seu pols, perquè l’arreglo està bastant acabat.

Les mescles les has fet a través d’Skype des de Barcelona. Content de l’experiència? 

Ah, molt senzill, no m’ho havia imaginat però és molt senzill. Veus per la pantalla un senyor (Michael Brauer) que et parla i et diu «mira, t’envio una mescla amb el baix una mica alt, a veure què et sembla». Llavors pitja un botó i a l’instant estic escoltant aquella mescla. L’estem escoltant els dos. I així funciona el diàleg, en comptes de cara a cara a través d’una pantalla.

Has inclòs al disc dues cançons que vas compondre per al teu disc anterior, ‘Los días intactos’, però que finalment van quedar fora. Per què?

Perquè em feia pena perdre-les i perquè haurien quedat molt llunyanes si les hagués deixat més temps. Ara encara estaven una mica calentes, les he retocat i les he inclòs. Si t’hi fixes, es nota que són d’un altre disc. Jo almenys ho noto perfectament.

Quin és el motiu que t’ha dut a incloure un segon CD amb les maquetes de les cançons del disc principal?

Són el reflex del meu treball de l’últim any, any i mig. La meva feina en solitari de gravació d’un ritme, uns teclats, unes guitarres, un text i unes veus. Generalment les maquetes sempre les gravo jo sol.

M’ha vingut de gust posar-ho perquè la gent compari i vegi l’acabat final, i d’on ha sorgit la cançó. Per una qüestió quasi anecdòtica, no per ostentació ni res. I per donar quelcom més, perquè amb la venda digital cada cop a més estesa, em fa pena perdre el disc físic. M’encanta el vinil i el CD. I m’agrada donar alguna cosa més, com a esquer.

Fuente: Diari Català – CORTINA, PAU – ACN – ENLACE

EN CASTELLANO:

Manolo García ha publicado esta semana ‘Todo es ahora’, su sexto disco en solitario desde que El último de la Fila se despidió de los escenarios, en 1998. Para hablar de ello, el músico retrocede aún más en el tiempo y recuerda Los Rápidos, pues considera que con este álbum ha «vuelto a los orígenes» de lo que fue su primer grupo: potencia de guitarras, intensidad y ninguna concesión a las baladas. Como ya había hecho anteriormente, García ha grabado también este disco en el extranjero (Nueva York) con músicos de gran prestigio, pero que no conocía previamente. La gran novedad es que el músico ha incluido en el disco un segundo CD con las ‘maquetas’ de las canciones, grabadas en solitario antes de viajar a los Estados Unidos.

¿Qué es lo primero que destacarías de tu nuevo disco? 

En primer lugar la potencia de guitarras, que es algo que siempre me ha gustado, una constante en mis gustos musicales y en mi pretensión. Y en segundo lugar, la intensidad. Creo que es un disco muy intenso, donde no hay ni una balada al uso, como hago habitualmente.

Se ha escrito: «Manolo García vuelve con un disco rockero».Hasta qué punto es así?

Pues es cierto. Evidentemente no hago heavy metal, pero hay una carga de guitarras que le dan un aire muy concreto, más combativo, muy tocado en directo. Pero yo he sido un músico de rock toda la vida, el hecho de que ahora se utilice esta ‘muleta’, bueno, es cierto que tengo algún disco más experimental, y ahora he vuelto a los orígenes. En el último disco ya vi girar un poco en esa dirección y en este ya me he tirado directamente.

Tanto el título del disco como el sencillo ‘Se mejor sentir’ remiten a la idea de ‘carpe diem’.Vivos más que nunca el presente?

Bueno, es una apreciación mía, sobre el devenir de los días. Cuando eres más jóvenes la propia energía no te deja pensar y no tienes ningún temor al paso del tiempo, porque tienes todo el tiempo del mundo. Cuando van pasando los años te vas dando cuenta de que, si tienes que dar un abrazo, hazlo hoy, y si tienes que decirle a alguien gracias o, «vamos a ver la salida del sol en la Costa Brava», fiestas hoy.No hago muchos planes, ejecuto. No «voy a hacer un disco», ya la estoy haciendo, me entiendes?

Pero no es tentador vivir de tu pasado artístico? 

No, no hay ningún problema. Cada vez que me planteo hacer canciones nuevas lo hago por gusto, no por obligación. Y durante el tiempo de composición no tengo sobre mí la espada de Damocles de los discos anteriores (esto sólo llega cuando estás a punto de publicarlo); tengo la capacidad para ni acordarme. Es más, también cuando termino una gira y vuelvo a la ‘vida civil’, me olvido que soy músico. No cojo la guitarra en meses, hago otras cosas, y no estoy pendiente de eso de mantener mi status de músico, etc. Todo lo que tenga que caer caerá por ley de vida. Eso sí, está la pequeña vanidad que tenemos todos de desear que mis discos estén en las discotecas de las personas como discos favoritos el mayor tiempo posible, pero esta es la única pretensión artística.

Con este disco has mantenido la tradición de viajar en el extranjero para grabar.¿Por qué lo haces?

En los casos de Brasil y Grecia y hubo una mezcla de curiosidad para ver un poco el país, y tocar con músicos de otras disciplinas. En Los Ángeles y Nueva York (ahora), he ido porque los músicos que he escogido para grabar son de allí. Buscaba los músicos, no el lugar. A mí el mito sobre las grandes ciudades norteamericanas, me la repampinfla. El gancho promocional de ‘he ido a grabar en Londres o Nueva York’ sería algo pueril, esto ya ha pasado hace muchos años. Incluso el estudio lo han elegido ellos, porque más igual. Lo que no me da igual son los músicos, aquí ya escojo.

Por lo tanto el destino no influye para nada en el tono del disco?

No. Cero. Lo que marca la diferencia son los músicos y la dirección del productor, como yo los dirijo.

¿Qué has aprendido de estos músicos? 

Método, disciplina, seriedad, afabilidad, pasión por la música … Cosas que yo ya tenía, pero he añadido un grado más y me he reafirmado en la idea de que si quieres grabar buenos discos debes cumplir ciertos requisitos. Te das cuenta que gente que ha trabajado por músicos muy importantes lo pasan bien y son felices grabando contigo a pesar de llevar décadas de discos y giras.

Te llevaste todo muy ligado o has dejado margen a la intervención de los músicos al estudio?

Muy poco, soy una persona bastante seria con mis maquetas. Al llegar allí lo primero que hago es hacer que las escuchen. Después quizá permito ciertas licencias sonoras, pero las tengo que supervisar. Hay diálogo, pero ellos lo que aportan es su sonido, su pulso, porque el arreglo está bastante acabado.

Las mezclas las has hecho a través de Skype desde Barcelona. Contento de la experiencia? 

Ah, muy sencillo, no me lo había imaginado pero es muy sencillo.Voces por la pantalla un señor (Michael Brauer) que te habla y te dice «mira, te envío una mezcla con el bajo un poco alto, a ver qué te parece». Entonces pulsa un botón y al instante estoy escuchando esa mezcla. La estamos escuchando los dos. Y así funciona el diálogo, en vez de cara a cara a través de una pantalla.

Has incluido en el disco dos canciones que compusiste para tu disco anterior, ‘Los días intactos’, pero que finalmente quedaron fuera. ¿Por qué? 

Porque me daba pena perderlas y porque habrían quedado muy lejanas si las hubiera dejado más tiempo. Ahora todavía estaban un poco calientes, las he retocado y las he incluido. Si te fijas, se nota que son de otro disco. Yo al menos lo noto perfectamente.

¿Cuál es el motivo que te ha llevado a incluir un segundo CD con las maquetas de las canciones del disco principal?

Son el reflejo de mi trabajo del último año, año y medio. Mi trabajo en solitario de grabación de un ritmo, unos teclados, unas guitarras, un texto y unas voces.Generalmente las maquetas siempre las grabo yo solo.  Me ha apetecido ponerlo para que la gente compare y vea el acabado final, y de donde ha surgido la canción. Por una cuestión casi anecdótica, no por ostentación ni nada. Y para dar algo más, porque con la venta digital cada vez más extendida, me da pena perder el disco físico.Me encanta el vinilo y el CD. Y me gusta dar algo más, como cebo.